ÀREA PROFESSIONAL


Espai exclusiu per a professionals i empreses del sector de l'espectacle

Slide background Tots els tràmits online. Comunicació a la seguretat social en representació del promotor. Sense quota anual ni mensual i per només 6€/artista/comunicació (no urgents) Generació de contractes de treball, nòmines mensuals, resums trimestrals, comunicació certificats de empresa, historial sempre disponible online. Generació d'arxius per a pagar totes les nòmines amb un clic. Possibilitat d'adaptar la programació a necessitats específiques. Suport en gestió online en Prevenció de Riscos Laborals. Traspàs digital de informació amb la seva gestoria per a presentacions trimestrals i anuals Registra't gratis i ara
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
Es tracta d’un portal web dirigit a tots aquells promotors i empresaris que necessiten contractar els artistes i tècnics a títol propi.

Simulador

Vols saber el detall dels impostos/cotitzacions per a cada artista/tècnic sense haver de registrar-te? Fes les proves que vulguis amb el nostre simulador. Els càlculs són per a 1 artista/tècnic. Aquí pots trobar més informació sobre com es realitzen els càlculs: ajuda


Qui és el promotor?

El promotor és l'obligat segons llei que ha de contractar els artistes; podent ser el mànager de la banda, el propietari de la sala de actuacions (concerts, teatre, etc...), l'organitzador del esdeveniment, o el mateix empresari individual (en el cas que una orquestra/banda/companyia de teatre tingui personalitat jurídica o bé sigui autònom).

Quin servei oferim als promotors? (esquema aquí)

Un cop el promotor ha tancat totes les condicions de l´actuació, Mustramit li ofereix el servei de realitzar les comunicacions a la seguretat social en règim d'artista en representació del promotor a fi i efecte que els artistes/tècnics estiguin contractats pel mateix promotor i pel compte de cotització del promotor, essent el promotor l´obligat a liquidar els impostos que s´en deriven. Mustramit s´encarrega de la domiciliació de les cotitzacions mensuals (TC´s), però no s´encarrega de la presentació d'impostos trimestrals ni anuals (facilitem tota la informació i documentació a nivell digital perquè la seva gestoria els pugui presentar sense problemes i de forma agrupada). També realitzem la generació de contracte de treball, nòmina mensual, resums trimestrals, etc. Sempre i en tots els casos i per a tots els artistes, tramitem telemàticament el Certificat d'Empresa al SEPE. En una actuació, cada un dels artistes/tècnics poden cobrar el mateix o imports diferents, i si la actuació és internacional tramitem el model A1 sense cost addicional. Dins del perfil del promotor, quedarà sempre l’historial de la documentació de totes les actuacions. El cost del servei, són 6€/artista/comunicació, que es facturaran amb una sola factura mensual.

Ja tinc un gestor, com ho faig?

Molt possiblement com a promotor ja tinguis una gestoria que s'encarrega de tot, però la alta rotació en artistes/tècnics (i algun canvi de plans a última hora) sempre ha representat una feina feixuga per a tu i pel gestor (i amb elevades despeses). Mustramit no és una gestoria i les presentacions trimestrals, anuals i demés tràmits comptables els continuarà fent la teva gestoria; Mustramit s'encarrega de tot el referent als artistes/tècnics amb uns preus molt ajustats i un servei digital de alta qualitat. Per tal que la teva gestoria tingui tota la informació d'artistes/tècnics i pugui portar un correcte control comptable, nosaltres ens encarreguem gratuitament de facilitar cada final de mes el resum de nòmines i costos per a la seva comptabilització, cada final de trimestre la informació pel model 111 per la seva presentació agrupada, i cada final d'any la informació (amb arxiu digital per a la seva importació automática) per la presentació del model 190. La coordinació està garantitzada, i la reducció de despeses pel promotor també!FAQ

Aquí tens un recull de les preguntes més freqüents.

El cost de l'servei són 6€/artista/comunicació sempre que es tramiti amb 48 hores d'antelació o més, si el tràmit es fa amb només 24 hores d'antelació el cost del servei és 12€/artista/comunicació. El cost d'aquest servei es factura globalment a final de mes amb una sola factura conjunta. Si el tràmit és per a una actuació d'un sol dia, l'alta i la baixa s'envien en una sola comunicació; però si el tràmit és de diverses actuacions consecutives, s'envia una comunicació per a l'alta del primer dia, i una altra per a la baixa de l'últim dia.
Per poder sol·licitar una alta al règim d'artistes és necessari disposar de número d'afiliació a la Seguretat Social; per bé que a la web no es demana, és indispensable que l'artista/tècnic ja disposi de número d'afiliació a la Seguretat Social per tal de poder tramitar les altes. En cas de no disposar de Número d'Afiliació a la Seguretat Social es pot sol·licitar a través d'aquest link
Per a tots els artistes i per a totes les actuacions, Mustramit comunicarà telemàticment el certificat d'empresa al SEPE.
Donem l'opció de declarar part del salari en dietes i quilometratge, i també oferim l'opció de practicar un % d'IRPF segons el cas, del 2% al 21% (més info aquí).
L'usuari podrà donar d'alta a tants promotors (persones físiques o jurídiques) com necessiti que li tramitem les comunicacions i tots els serveis. Aquesta opció és especialment útil per aquells usuaris que tenen més de una societat o bé que també vulguin gestionar els tràmits de les societats de les seves bandes professionals.
Mustramit actuarà sempre en representació del promotor davant la seguretat social, inem i sepe. Per tal de poder-ho fer, prèviament se li requerirà al promotor que ens doni l´autorització pertinent (li enviem un email al promotor amb les instruccions un cop estigui registrat).
Sistema de control per a cada artista/tècnic referent a revisions mèdiques i cursos en prevenció de riscos laborals. Curs de formació personalitzat en format .pdf perquè el promotor ho pugui fer arribar als seus artistes/tècnics (Gestió col·lectiva a través de SP Activa). Gestió 100% en línia de les actuacions. Possibilitat de realitzar pagaments massius a tots els artistes/tècnics amb un "clic". Possibilitat d'estudiar programació a mida segons necessitats del promotor. Si ets una Gestoria que ens vols delegar la gestió d'artistes/tècnics i donar facilitat als teus clients, contacta-n's!
Com a usuari promotor la legislació obliga a què els teus artistes/tècnics hagin realitzat el curs de PRL. Des de Mustramit hem signat un conveni amb SP Activa (empresa homologada en cursos de PRL) per tal que el servei de PRL resulti molt més econòmic i fàcil per a l'usuari. L'usuari té la opció d'adherir-se a aquest conveni si així ho desitja, per tal d'agilitar i facilitar als seus artistes/tècnics la realització del curset de PRL de forma totalment online. Per a més informació, contacta amb nosaltres via correu electrònic.
1.- Immediatament trucar a la mútua (en el cas de la mútua SP Activa el telèfon 24h és el 972222712 o 900382238) per informar-vos a quin hospital anar i facilitar les dades del afectat per tal que prenguin nota que hi ha hagut un accident laboral.
2.- La mútua posteriorment facilitarà el volant d'assistència, a on s'ha de fer constar les dades del afectat i una explicació dels fets, per llavors tornar omplert el volant a la mútua.
3.- La mútua donarà resposta a la empresa amb el seu informe del que ha succeït un cop hagi pogut parlar amb el treballador i classifiqui l'accident com lleu o greu.
En cas que l'accident hagi sigut lleu, l'empresa ha de comunicar-lo al Ministeri de Treball com a molt tard el dia 05 del mes següent. Al mateix temps l'empresa ha de realitzar una investigació interna del accident; els promotors que tinguin contractada la PRL amb SP Activa, la investigació s'ha de realitzar a través d'aquest formulari.
En cas d'accident greu o mortal, hi haurà investigació externa i es tindrà que comunicar a la mútua i al Ministeri de Treball en un plaç no superior a 24 hores (la mútua també realitzarà una investigació del accident)
L'usuari disposa d'un arxiu digital a on hi ha tota la documentació vinculada a totes les sol·licituds des del primer dia que es va registrar a la web així com totes les liquidacions trimestrals, factures mensuals, etc. Aquest arxiu històric conté informació confidencial i és per això que Mustramit la té custodiada seguint tota la normativa vigent de Protecció de Dades i també amb la contractació de web segura https.
L’usuari que hagi sol·licitat les altes a la seguretat social té l'obligació de comunicar en la major brevetat possible la cancel·lació de l'actuació/concert. En cas contrari, el mateix promotor pot incórrer en despeses no desitjables. Per altra banda, si un cop tramitada la sol·licitud l'usuari observa que ha comès algun error i que la sol·licitud és errònia per qualsevol motiu, també ho ha de comunicar amb la major brevetat possible. En funció del moment en què es trobi el procés de comunicació a la Seguretat Social, l'usuari podrà cancel·lar la sol·licitud ell mateix des de la web, o bé, ho haurà de comunicar via email informant sempre del número de sol·licitud.
La gestió de la informació és important en qualsevol empresa, per aquest motiu, una vegada l'usuari hagi introduit totes les dades de tots els artistes/tècnics, aquest tindrà la opció d'exportar tota la informació en format excel pel seu possible tractament extern.
Mai passa res fins que passa... Per aquells promotors que tramitin habitualment les seves actuacions amb nosaltres, els hi oferim la possibilitat de contactar amb nosaltres en qualsevol moment (servei 24 hores - 7 dies a la setmana) en cas d'imprevist greu d'última hora.
En cas que siguis un nou promotor que encara no disposa d'una compte de cotització en règim d'artistes, pots contactar amb nosaltres i estarem encantats d'ajudar-te gratuïtament a fer el tràmit telemàticament davant la Seguretat Social per sol·licitar-la.
Si la comunicació a la Seguretat Social encara no s'ha realitzat, el cost de cancelació és 0 i el mateix usuari ha de realitzar-la des de "consultar tràmits". Per altra banda, si la comunicació a la Seguretat Social ja s'ha realitzat, per bé que es cobrarà aquesta comunicació, Mustramit realitzarà els tràmits oportuns per anular les altes i baixes a la Seguretat Social sense cap cost sempre que sigui, per tard, dins les 48 hores següents al dia previst de l'actuació.
Amb la intenció de reduir al màxim la tasca administrativa dels nostres clients, el cobrament de les factures dels nostres serveis es carregaran mitjançant rebut domiciliat a final del mes següent.
Algunes actuacions es realitzen sense poder saber prèviament les nòmines dels artistes/tècnics o els ingressos/despeses de la mateixa actuació. Per aquest motiu oferim la possibilitat de poder realitzar el tràmit igualment marcant la opció de "import pendent". Un cop realitzada l'actuació és el mateix usuari qui ha de definir els imports dins la opció de "consultar tràmits".
Avui en dia la imatge d'empresa és important i s'ha de cuidar. Per aquest motiu, tots els emails que enviem als artistes/tècnics quan es tramita una sol·licitud sempre es faran amb el logo del nostre client promotor, si aquest ho desitja.
La vinculació que el promotor té amb els seus artistes/tècnics es basa en la confiança mútua. En aquest sentit Mustramit proporciona directament al artista/tècnic i promotor tota aquella documentació vinculada a l'actuació; a més de les altes a la seguretat social, també proporciona nòmines i contractes de treball temporal omplerts automàticament amb les dades del artista/tècnic i promotor amb possibilitat de ser firmats digitalment per l'artista/tècnic. Aquests documents poden ser consultats i firmats directament per l'artista/tècnic registrant-se a Mustramit (i descarregant de feina administrativa al promotor), o bé també són accessibles pel promotor dins el seu perfil. Aquí també us deixem el model en blanc del contracte laboral temporal d'artista i tècnic: Contracte
En època de declaració de la renta és habitual que els artistes/tècnics sol·licitin el certificat de retencions anual directament al promotor. Mustramit proporciona aquest certificat al promotor, però també el fa accessible al mateix artista/tècnic dins el seu perfil de Mustramit amb la finalitat de descarregar de feina administrativa al nostra client promotor.
Les dades personals dels propis artistes/tècnics, només poden ser modificades directament pels artistes/tècnics entrant dins el seu perfil de Mustramit (o bé registrant-se si no són usuaris). Degut a la LOPD no hi ha la possibilitat que el mateix promotor sigui que pugui variar les dades personals de cap dels seus artistes/tècnics.
Per aquells promotors que desitgin formalitzar un contracte fix discontinu amb el seus artistes/tècnics, han de formalitzar el contracte ells mateixos amb l'artista; però s'ha d'informar a Mustramit via email per tal que prenem nota, comuniquem aquesta modalitat de contracte al SEPE, s'apliquin correctament les cotitzacions oportunes i no es generin contractes laborals per obra i servei per a cada actuació. També cal tenir en compte que quan el promotor vulgui finalitzar la relació laboral de fix discontinu amb l'artista/tècnic, és necessari informar-nos d'aquesta finalització via email.
Sí. En les actuacions a producció pròpia i ingressos que depenen de la taquilla, és impossible saber amb anterioritat l'import que es recaptarà o les despeses que es tindran. Per aquest motiu oferim l'opció de poder fer el tràmit sense concretar cap import i poder-los definir una cop passada la actuació.
En qualsevol cas l'artista ha de tenir un Número d'Afiliació a la Seguretat Social. Per artistes amb edat igual o superior a 16 anys, el tràmit s'efectua sense cap procediment especial i amb total normalitat. En cas d'artistes amb edat inferior a 16 anys, un cop feta la sol·licitud se'ns haurà de fer arribar còpia del DNI del artista per les dues cares, la resolució del Departament de Treball conforme l'artista està autoritzat a treballar per les dates acordades, el DNI del seu tutor/a legal i el llibre de família.
El càlcul de les cotitzacions i dels diferents conceptes de la nòmina és especialment complicat en el règim d'artistes, per aquest motiu i per potenciar el coneixement i transparència, us deixem aquí un document que us explica amb detall tots els conceptes de la nòmina.
Un artista jubilat pot realitzar actuacions i el tràmit es pot realitzar a través de la web com a qualsevol altra tràmit; no obstant, l'artista que gaudeix d'aquesta condició de jubilat serà ell qui tindrà la obligació de comunicar al INSS que cotitzarà per aquesta actuació a través d'aquest model o bé notificar-ho telemàticament a través de la web de la Seguretat Social aquí. Per altra banda, segons l'article 153 TER LGSS en BNR 15/2023 de 31/10/2023 (disponible aquí) els jubilats poden gaudir (o no) d'una reducció en la cotització, aplicar (o no) la quota de solidaritat, o bé estar exhonerats de cotització degut a la Disposició Transitoria Setena RD Legislatiu 8/2015. Mustramit no pot conèixer anticipadament en quina situació està l'artista jubilat i per aquest motiu en la seva primera actuació no se li aplicarà cap reducció en la cotització, però en posteriors actuacions i una vegada havent creuat les dades amb la Seguretat Social, sí que se li aplicarà automàticament al reducció a què tingui dret.
Logo

Mustramit ha treballat i continua treballant amb centenars de promotors de tot el país, treballant sempre amb la màxima digitalització, agilitat i diligència.