ÀREA PROFESSIONAL


Espai exclusiu per a professionals i empreses del sector de l'espectacle

Slide background Tots els tràmits online. Comunicació a la seguretat social en representació del promotor. Sense quota anual ni mensual i per només 5€/artista/comunicació (no urgents) Generació de contractes de treball, nòmines mensuals, resums trimestrals, comunicació certificats de empresa, historial sempre disponible online. Generació d'arxius per a pagar totes les nòmines amb un clic. Possibilitat d'adapatar la programació a necessitats específiques. Suport en gestió online en Prevenció de Riscos Laborals. Traspàs digital de informació amb la seva gestoria per a presentacions trimestrals i anuals Registra't gratis i ara
Es tracta d’un portal web dirigit a tots aquells promotors i empresaris que necessiten contractar els artistes a títol propi.


Simulador

Vols saber el detall dels impostos/cotitzacions per a cada artista sense haver de registrar-te? Fes les proves que vulguis amb el nostre simulador. Els càlculs són per imports diaris i no inclouen el cost del servei:

FAQ

Aquí tens un recull de les preguntes més freqüents.

Qui és el promotor?

El promotor és l'obligat segons llei que ha de contractar els artistes; podent ser el mànager de la banda, el propietari de la sala de actuacions (concerts, teatre, etc...), l'organitzador del esdeveniment, o el mateix empresari individual (en el cas que una orquestra/banda/companyia de teatre tingui personalitat jurídica o bé sigui autònom).

Quin servei oferim als promotors?

Un cop el promotor ha tancat totes les condicions de l´actuació, Mustramit li ofereix el servei de fer les comunicacions a la seguretat social en règim de artista en representació del promotor a fi i efecte que els artistes estiguin contractats pel mateix promotor i pel compte de cotització del promotor, essent el promotor l´obligat a liquidar els impostos que s´en deriven. Mustramit s´encarrega de la domiciliació de les cotitzacions mensuals (TC´s), però no s´encarrega de la presentació d'impostos trimestrals ni anuals (facilitem tota la informació i documentació a nivell digital perquè la seva gestoria els pugui presentar sense problemes i de forma agrupada). També realitzem la generació de contracte de treball, nòmina mensual, resums trimestrals, etc. És imprescindible que els artistes tinguin permís de residència i treball a Espanya. Pels artistes que reben una prestació, el promotor pot sol·licitar que també realitzem la comunicació del Certificat d'Empresa al SEPE sense cap cost addicional. En una actuació cada un dels artistes poden cobrar el mateix o imports diferents. Dins del perfil del promotor, quedarà sempre l’historial de la documentació de totes les actuacions. El cost del servei, són 5€/artista/comunicació, que es facturaran amb una sola factura mensual.

Ja tinc un gestor, com ho faig?

Molt possiblement com a promotor ja tinguis una gestoria que s'encarrega de tot, però la alta rotació en artistes (i algun canvi de plans a última hora) sempre ha representat una feina feixuga per a tu i pel gestor (i amb elevades despeses). Mustramit no és una gestoria i les presentacions trimestrals, anuals i demés tràmits comptables els continuarà fent la teva gestoria; Mustramit s'encarrega de tot el referent als artistes amb uns preus molt ajustats i un servei digital de alta qualitat. Per tal que la teva gestoria tingui tota la informació d'artistes i pugui portar un correcte control comptable, nosaltres ens encarreguem gratuitament de facilitar cada final de mes el resum de nòmines i costos per a la seva comptabilització, cada final de trimestre la informació pel model 111 per la seva presentació agrupada, i cada final d'any la informació (amb arxiu digital per a la seva importació automática) per la presentació del model 190. La coordinació està garantitzada, i la reducció de despeses pel promotor també!

Quin cost té?

El cost de l'servei són 5€/artista/comunicació sempre que es tramiti amb 48 hores d'antelació o més, si el tràmit es fa amb només 24 hores d'antelació el cost del servei és 10€/artista/comunicació. El cost d'aquest servei es factura globalment a final de mes amb una sola factura conjunta. Si el tràmit és per a una actuació d'un sol dia, l'alta i la baixa s'envien en una sola comunicació; però si el tràmit és de diverses actuacions consecutives, s'envia una comunicació per a l'alta del primer dia, i una altra per a la baixa de l'últim dia.

Número d'afiliació a la Seguretat Social

Per poder sol·licitar una alta al règim d'artistes és necessari disposar de número d'afiliació a la Seguretat Social; per bé que a la web no es demana, és indispensable que l'artista ja disposi de número d'afiliació a la Seguretat Social per tal de poder tramitar les altes.

Puc demanar certificat de empresa?

Marcant la casella de certificat d´empresa, enviarem comunicació telemàtica a l´INEM informant de l´actuació un cop realitzada del artista en concret. S´hauria de sol·licitar per aquells artistes que actualment estiguin percebent qualsevol prestació (atur, contributiva,...).

Declaració de sou, dietes, kilometratge, retenció IRPF

No declararem cap part del sou en dietes ni quilometratge, ho declarem tot com a salari davant la Seguretat Social. El percentatge de retenció de IRPF que apliquem a tots els artistes no pot ser inferior al 15% segons obliga la actual normativa laboral en règim d´artista (més info aquí).

Un usuari & varis promotors

L'usuari podrà donar d'alta a tants promotors (persones físiques o jurídiques) com necessiti que li tramitem les comunicacions i tots els serveis.

Actuació en representació del promotor

Mustramit actuarà sempre en representació del promotor davant la seguretat social, inem i sepe. Per tal de poder-ho fer, prèviament se li requerirà al promotor que ens doni l´autorització pertinent (li enviem un email al promotor amb les instruccions un cop estigui registrat).

Altres serveis que oferim

Sistema de control per a cada artista referent a revisions mèdiques i cursos en prevenció de riscos laborals. Curs de formació personalitzat en format .pdf perquè el promotor ho pugui fer arribar als seus artistes (Gestió col·lectiva a través de SP Activa). Gestió 100% en línia de les actuacions. Possibilitat de realitzar pagaments massius a tots els artistes amb un "clic". Possibilitat d'estudiar programació a mida segons necessitats del promotor. Si ets una Gestoria que ens vols delegar la gestió d'artistes i donar facilitat als teus clients, contacta-n's!

Prevenció de riscos laborals (PRL)

Com a usuari promotor la legislació obliga a què els teus artistes hagin realitzat el curs de PRL. Des de Mustramit hem signat un conveni amb SP Activa (empresa homologada en cursos de PRL) per tal que el servei de PRL resulti molt més econòmic i fàcil per a l'usuari. L'usuari té la opció d'adherir-se a aquest conveni si així ho desitja, per tal d'agilitar i facilitar als seus artistes la realització del curset de PRL de forma totalment online. Per a més informació, contacta amb nosaltres via correu electrònic.

Arxiu digital segur

L'usuari disposa d'un arxiu digital a on hi ha tota la documentació vinculada a totes les sol·licituds des del primer dia que es va registrar a la web així com totes les liquidacions trimestrals, factures mensuals, etc. Aquest arxiu històric conté informació confidencial i és per això que Mustramit la té custodiada seguint tota la normativa vigent de Protecció de Dades i també amb la contractació de web segura https.

Cancel·lació de l'actuació o error en el tràmit

L’usuari que hagi sol·licitat les altes a la seguretat social té l'obligació de comunicar en la major brevetat possible la cancel·lació de l'actuació/concert. En cas contrari, el mateix promotor pot incórrer en despeses no desitjables. Per altra banda, si un cop tramitada la sol·licitud l'usuari observa que ha comès algun error i que la sol·licitud és errònia per qualsevol motiu, també ho ha de comunicar amb la major brevetat possible. En funció del moment en què es trobi el procés de comunicació a la Seguretat Social, l'usuari podrà cancel·lar la sol·licitud ell mateix des de la web, o bé, ho haurà de comunicar via email informant sempre del número de sol·licitud.

Base de dades d'artistes

La gestió de la informació és important en qualsevol empresa, per aquest motiu, una vegada l'usuari hagi introduit totes les dades de tots els artistes, aquest tindrà la opció d'exportar tota la informació en format excel pel seu possible tractament extern.

Imprevist d'última hora

Mai passa res fins que passa... Per aquells promotors que tramitin habitualment les seves actuacions amb nosaltres, els hi oferim la possibilitat de contactar amb nosaltres en qualsevol moment (servei 24 hores - 7 dies a la setmana) en cas d'imprevist greu d'última hora.

Encara no tens compte de cotització d'artistes?

En cas que siguis un nou promotor que encara no disposa d'una compte de cotització en règim d'artistes, pots contactar amb nosaltres i estarem encantats d'ajudar-te gratuïtament a fer el tràmit telemàticament davant la Seguretat Social per sol·licitar-la.

Cost del servei al cancel·lar un tràmit

Si la comunicació a la Seguretat Social encara no s'ha realitzat, el cost de cancelació és 0 i el mateix usuari ha de realitzar-la des de "consultar tràmits". Per altra banda, si la comunicació a la Seguretat Social ja s'ha realitzat, per bé que es cobrarà aquesta comunicació, Mustramit realitzarà els tràmits oportuns per anular les altes i baixes a la Seguretat Social sense cap cost sempre que sigui, per tard, dins les 48 hores següents al dia previst de l'actuació.

Pagament de les factures

Amb la intenció de reduir al màxim la tasca administrativa dels nostres clients, el cobrament de les factures dels nostres serveis es carregaran mitjançant rebut domiciliat a final del mes següent.

Realitzar tràmit sense saber l'import de les nòmines

Algunes actuacions es realitzen sense poder saber prèviament les nòmines dels artistes o els ingressos/despeses de la mateixa actuació. Per aquest motiu oferim la possibilitat de poder realitzar el tràmit igualment marcant la opció de "import pendent". Un cop realitzada l'actuació és el mateix usuari qui ha de definir els imports dins la opció de "consultar tràmits".logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
logotip
Logo

Mustramit ha treballat i continua treballant amb centenars de promotors de tot el país, treballant sempre amb la màxima digitalització, agilitat i diligència.

Contactar

- Empresa: Mustramit SL
- Email:
- Telèfon: 676636673